- Vi åpner for at det i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars skal være tillatt for fartøy som fisker sild med not å drive dette fiskeriet innenfor fjordlinjene i statistikkområde 05, uavhengig av fartøyets størrelse, melder Fiskeridirektoratet.

Endringen gjøres etter innspill fra fiskeriorganisasjonene og FHL, og beslutningen er tatt i samråd med Havforskningsinstituttet. Begrunnelsen er at det i denne perioden trekker store mengder voksen norsk vårgytende sild inn i fjordene for å overvintre. Utvidelsen er vurdert å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket, samt at den er biologisk forsvarlig.

Endringen gis med umiddelbar virkning.