Under mandagens kommunestyremøte i Lebesby behandlet politikerne det mange oppfattet som et forsøk på omkamp i spørsmålet om flytting av to SalMar-anlegg. Kommunestyret har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon fra gjeldende plan, og henvist selskapet til å vente til kommunen har laget en ny kystsoneplan.

Ifølge avisa Finnmarken gjentok mandagens kommunestyremøte sitt nei til å gi dispensasjoner fra bygge- og delingsforbudet i sjø. Men slaget sto om det i fremtiden skal være andre instanser enn kommunestyret som gir slike dispensasjoner.

Arbeiderpartiet vant under møtet flertall for at myndigheten delegeres til formannskapet. Her har Ap flertall, og det bekymrer oppdrettsmotstanderne.

Internt i Ap har saken utløst sterke følelser, da et partimøte torsdag i forrige uke vedtok å binde kommunestyrerepresentantene til å stemme for oppheving av bygge- og delingsforbudet. Dette fikk Ap-representanten Jan Olav Evensen til å varsle utmelding av partiet, og at han ville fortsette jobben i kommunestyret som uavhengig representant.

De kraftige reaksjonene fra Evensen og andre Ap-medlemmer førte ifølge avisa Finnmarken til at styret i Ap søndag utarbeidet kompromissforslaget om at man istedenfor oppheving av bygge- og delingsforbudet, heller skulle gå inn for å delegere myndigheten i slike saker til formannskapet.