Tillatelser til havbeite har tidligere blitt tildelt i såkalte saksbehandlingsrunder, som har blitt gjennomført med ujevne mellomrom, sist gang i 2008. Ordningen ble etablert fordi fiskeriforvaltningen på den måten ville få oversikt over tilfanget av søknader og kunne samordne behandling av disse. Departementet foreslår nå å endre havbeiteforskriften, slik at den åpner for fortløpende behandling av søknader om havbeite.

- Mangel på nye tillatelser kan være en flaskehals for å utvikle næringen videre. Den foreslåtte ordningen vil stille eventuelle søkere friere til å planlegge oppstart av drift og det gir mer forutsigbarhet for de som ønsker å satse på havbeite, sier statssekretær Kristine Gramstad i en pressemelding.