- Dette sender jeg på høring allerede mandag slik at alle som har interesse av det skal få lese det og komme med sine forslag. Jeg er veldig opptatt av dette, og har reist rundt i verden og snakket omd dette flere steder. Dette arbeidet skal jeg fortsette med og ta ei lederrolle på også internasjonalt. Fordi det handler om omdømmet vårt, sa fiskeriministeren etter at han hadde fått overlevert innstillingen fra Fiskerikontrollutvalgets leder Magnar Pedersen.

Høringa vil ifølge ministeren vare i tre måneder, men det kan hende det blir innført tiltak uavhengig av dette.

- Jeg kan love at vi kommer til å gripe fatt i disse tingene. Noe vil vi ta fatt i umiddelbart, andre ting vil ta lengre tid. Mye av det som foreslås her er likt det jeg allerede har i hodet, sa Nesvik.

Ministeren sa han var glad for at kona skulle på julebord i helga, for da fikk han tid til å lese utvalgets rapport. Har du også lite å gjøre i helga?

Her finner du NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll