- Fiskeridirektøren har i dag 2. mars 2015 med øyeblikkelig virkning åpnet et område i Vestfjorden (”Henningsværboksen”) for fiske med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad. Åpningen gjelder fartøy som har en største lengde under 15 meter, heter det i en melding fra fiskeridirektøren.

Slapp til i 2012

Årets åpning av området skjer fem dager tidligere enn under rekordseongen 2014, men en knapp uke etter åpningen for to år siden.

Fram til i 2011 var Henningsværboksen stengt over flere år. Først i 2012 valgte Fiskeridirektøren å åpne området etter at torskebestanden hadde tatt seg kraftig opp.

Åpningen gjelder for fiske med konvensjonelle redskaper og for fartøy under 15 meter.

Godt innsig

Innsiget av torsk har vært bra de siste dagene. Av fangstene som er levert de siste dagene er det i hovedsak er stor fin torsk. Spesielt har linefiskerne som drifter utenfor Ballstad gjort gode sjøvær de siste dagene.