- Man kan altså ikke bruke Grunnloven til å sikre seg en evigvarende fangstrett. Den blåblå regjeringa må gjerne strekke høstingsretten til både 30 og 40 år, men den neste regjeringa igjen er ikke bundet av et slikt vedtak. Spørsmålet om varighet er altså opp til den enhver sittende regjering å avgjøre.

Pedersen mener det er en misforståelse at Volstad og andre som har strukturert ikke får en nødvendig sikkerhet for sine investeringer, og at noen bevisst har forsøkt å framstille dette annerledes.

– Har du holdt på med fiske i 25 år, får du automatisk forlengelse. Selvsagt vil ingen trekke inn kvoter som er i aktiv bruk i tråd med hensikten. Derimot kan ikke kvoter automatisk havne som andre eiendeler i problematiske arveoppgjør, sier han.

Pedersen tror at en seier til Volstad ville skutt de norske kvoteprisene i været og gjort det langt vanskeligere for nye fiskere å komme seg inn i næringa. Tidsavgrensning sikrer at staten fortsatt har en hånd på kvoterattet.

- Derfor er dette en seier for framtidige fiskere. Det er et stort paradoks at kravet om evigvarende kvoter til kystbefolkninga bare ble avfeid, mens tilsvarende spørsmål for de som kunne kjøpe seg kvote altså måtte helt til Høyesterett for en endelig avgjørelse.