Havforskningsinstituttet har i dag lagt frem resultatene fra det internasjonale krilltoktet utenfor Antarktis.

Dette er den første omfattende kartleggingen av hvor mye krill det er i fiskeriområdene rundt Antarktis siden år 2000. Forskerne estimerer krillbestanden nå til å være 72 millioner tonn. I år 2000 ble bestanden målt til 60,3 millioner tonn.

- Det er flott at forskningen og resultatene fra krilltoktet utenfor Antarktis nå begynner å bli klare. Regjeringen har lyst ut nye konsesjoner for deltakelse i krillfisket, og kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis (CCAMLR) holder på med et viktig arbeid for å videreutvikle forvaltningsregimet for krill. Det er derfor veldig bra at kunnskapsgrunnlaget nå blir styrket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Det var Havforskningsinstituttet som koordinerte toktet, som ble utført av til sammen seks fartøy fra Norge, Kina, Korea og Storbritannia, det norske krillselskapet Aker BioMarine og krillfiskeassosiasjonen ARK (Association for Responsible Krill fishing companies).

- At det foreløpige bestandsestimatet er høyt er gode nyheter. Det er en klar indikasjon på at fiskeriet er godt innenfor bærekraftige grenser, men det gjenstår en del arbeid før de offisielle tallene er klare, sier Nesvik.

Et endelig resultat kan ventes i løpet av høsten 2019.

Les også:

72 millioner tonn krill i Antarktis