For eksporten av fersk torsk oppsummerer Norges Sjømatråd 2023 slik:

•  Norge eksporterte 49 000 tonn fersk torsk til en verdi av 2,8 milliarder kroner.

•  Verdien økte med 114 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med i fjor

•  Volumet falt med 10 prosent

•  Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk

- Lavere torskekvoter har vært hovedårsaken til nedgangen i eksportvolumet for fersk torsk i 2023, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet av fersk villtorsk falt 20 prosent, til 40 300 tonn, mens eksportverdien falt 6 prosent og endte på 2,4 milliarder kroner.

Skreien holder stand

- Eksporten av kvalitetsmerket skrei holdt imidlertid stand i 2023, med et eksportvolum på 4 189 tonn, noe som kun er 6 prosent lavere enn i 2022, forteller Brækkan.

For fersk oppdrettstorsk økte eksportvolumet hele 125 prosent, til 8 700 tonn.  Eksportverdien endte til slutt på 463 millioner kroner. 16 prosent av eksportverdien av fersk torsk i 2023 var oppdrettstorsk.

Størst vekst til Nederland

- Mens transittlandet Danmark fortsatt er vårt største marked for fersk torsk, var Nederland det største vekstmarkedet i 2023, med økte volum både for villtorsk og oppdrettstorsk. Også det er et transittland, og mesteparten av volumet blir bearbeidet og re-eksportert derfra til andre markeder, forteller Brækkan.

Norges største skreimarked Spania hadde i likhet med de fleste andre markeder en nedgang i eksportvolum av villtorsk i 2023. Totalt 1 300 tonn fersk villtorsk ble eksportert direkte til Spania i 2023, noe som er 17 prosent lavere enn i fjor.

Sterkt spansk skreimarked

For kvalitetsmerket skrei endte volumet på 1 138 tonn. Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med 2022.

- Kun i to andre år har direkteeksporten av skrei til Spania vært høyere, og da i år med betydelig høyere kvoter, sier Eivind Hestvik Brækkan.

Oppdrettstorsk løfter hele torskekategorien

Eksportvolumet av fersk oppdrettstorsk til Spania økte hele 112 prosent i fjor, til totalt 2 900 tonn.

- Med økte volum av oppdrettstorsk får nå spanjolene bedre tilgang til fersk torsk året rundt, noe som kan bidra til å sikre hylleplass hele året, og løfte hele torskekategorien, også under skreisesongen, forklarer Brækkan.

Krevende år for fryst torsk

•  Norge eksporterte 62 300 tonn fryst torsk til en verdi av 3,5 milliarder kroner i 2023

•  Verdien falt med 654 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med i fjor

•  Volumet falt med 23 prosent

•  Storbritannia, Kina og Polen var de største markedene for fryst torsk i 2023

Kina har helt siden 2011 vært vårt største marked for fryst torsk, men dette endret seg i fjor.

Storbritannia overtok tronen

- For første gang siden 2010 er Storbritannia det største markedet for fryst torsk målt i verdi, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Mens eksportvolumet til Kina falt hele 52 prosent til kun 14 200 tonn, økte volumet til Storbritannia med 10 prosent til 13 700 tonn.

Påvirket av tolltariff

Eksportverdien for fryst torsk til Storbritannia endte på 960 millioner kroner. Det er det høyeste noensinne og en økning på 20 prosent sammenlignet med 2022.

- Både fryst filet og fryst hel torsk hadde vekst i eksportvolum til Storbritannia i 2023. Mye av årsaken til økningen i eksport til Storbritannia kan nok tilskrives økningen i tolltariffer som Storbritannia innførte på import av russisk torsk sommeren 2022, forklarer Brækkan.