– Mye liv og røre, men få overraskelser, sier toktleder Edvin Fuglebakk ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Vi har fått til en god gjennomføring også i år. Hatt god fremdrift og fått dekket områdene som planlagt. Som vanlig er det livlig i området med både fisk, fiskere og forskere. En og annen spekkhugger har også vist seg frem.

Kartet viser hvor mye torsk forskerne fant i ulike områder under årets skreitokt i Lofoten og Vesterålen. Kart: Thomas de Lange Wenneck/HI 

Ingen store overraskelser

Toktet bød ikke på store overraskelser. – Vi er ikke helt i mål med beregningene ennå, men de foreløpige resultatene tyder ikke på de store sjokkene, nei. Som vi har sett de siste årene, har vi litt akustiske forvekslingsarter i området, særlig sei. Det byr på litt ekstra utfordringer og forbehold i tolkingen. Men dette tar vi selvsagt høyde for i beregningene våre, sier Fuglebakk.

«Same prosedure as every year»

Hvert år drar havforskerne på tokt med forskningsfartøyet «Johan Hjort» for å følge skreien inn til gyting i Lofoten og Vesterålen.

Her følger de oppskriften fra året før og året før der igjen – ja, faktisk på stort sett samme viset som de har gjort i alle år – med fast rute og faste stopp.

Havforskerne prøver å finne ut hvor mye skrei det er, hovedsakelig ut fra akustiske undersøkelser med ekkolodd, men også tråling og håvtrekk etter torskeegg.