Innlegget er oversatt etter beste evne av Kyst og Fjord:

Tidlig tirsdag morgen sendte Kambur ut et nødanrop og sank noen timer senere. 14 personer ble reddet, men ytterligere to er savnet.

Det er to av våre medlemmer som ikke har kommet tilbake, og våre tanker går til deres nærmeste, som med stor sorg sitter og venter mens håpet blir stadig mindre.

Vi håper sammen med dem, men etter hvert som timene og dagene går, avtar det lille håpet, og tristheten tar mer overhånd.

Våre tanker går til de som ble reddet. De har vært ute for en skremmende hendelse, og de psykiske traumene de har opplevd vil påvirke dem hver dag.

Ha en god dag alle sammen - folk i Kambi, rederi og etterlatte: våre tanker er med dere i denne vanskelige tiden.

På vegna av Færøya Fiskarlag

Jan Højgaard, formann