- Små tiltak kan gjøre havner tryggere – som å ha dedikerte personer som ivaretar sikkerheten, og at riktig utstyr er på plass dersom en ulykke skulle skje, lyder oppfordringa fra Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Nederst i saken kommer tipslista:

30 døde på fem år

Er havna sikker? De siste fem årene har 132 mennesker omkommet i ulykker relatert til fritidsfartøy, og altfor mange av disse omkom i ulykker som skyldes fall fra brygge eller båt - mens båten var fortøyd. Hele 30 personer omkom i slike ulykker i denne perioden, syv bare i 2023 og en til nå i 2024.

– Dette er en type ulykke vi ser en økning i, og det er urovekkende at så mange omkommer mens båten ligger ved kai. Ulykker som dette burde vært enklere å unngå. Dette viser hvor viktig det er å tenke sikkerhet i alle ledd, og lage seg gode rutiner når man oppholder seg i havn, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

I løpet av 2023 registrerte Sjøfartsdirektoratet 20 dødsulykker med 23 omkomne knyttet til bruk av fritidsfartøy i Norge.

Kun menn

Menn representerer en dyster side av statistikken. Det er de som dominerer bruken av båt i sjø og elv. Mange menn er nok flinke å tenke sikkerhet, men overvurderer egen evne til å berge seg selv, dersom noe uforutsett skulle skje. Alle de 30 som har omkommet de siste fem årene mens båten var fortøyd, var menn. Kun én av dem hadde på seg vest eller annet flyteutstyr.

– Det er naturlig at mange venter med å ta på seg vesten til man er om bord i båten. De fleste venter kanskje helt til man har løsnet fortøyningene? Vi mener at vesten bør tas på så tidlig som mulig. Bruk av flyteutstyr kunne med stor sannsynlighet reddet flere av de som har omkommet i denne type havneulykker, sier Hareide.

Sikker havn – hele året

Båt- og båtliv er for mange synonymt med sol og sommer, men det er viktig at man også tenker sikkerhet i havna resten av året. Vinteren er på trappene og for hver dag som går blir det kaldere både i lufta og i vannet, noe som gjør at det fort blir isete og glatt på brygger og kaianlegg. Det kan også være meget glatt når man skal bevege seg i båten, understreker de to etatene.

– Dersom du er alene og faller i sjøen nå på vinterstid har du meget kort tid til å redde deg selv før det blir en alvorlig ulykke. Det er viktig at det er mulig å komme seg raskt på land dersom man er uheldig, sier Einar Vik Arset, direktør i Kystverket.

Tips for å sikre havna:

Det er ikke nødvendigvis store og kostbare tiltak som skal til for å gjøre havna sikrere. Det viktigste er at de som legger til rette for bruk av kai- og bryggeanleggene også har et bevisst forhold til sikkerhet og forebygging av ulykker. Det kan være for eksempel kommuner, båtforeninger, styret i sameier, velforeninger eller privatpersoner.

Kartlegg risikofaktorer

Området bør kartlegges med tanke på sikkerhet. Noen av spørsmålene en slik kartlegging kan inneholde er:

• Er det nok leidere i området? Å komme seg på land etter et ikke planlagt fall i sjøen er vanskeligere enn mange tror.

• Er leiderne i god stand, og stikker de dypt nok i sjøen (også ved lavvann)?

• Er det redningsbøyer eller lignende tilgjengelig?

• Er det områder i havna som burde vært bedre belyst?

• Er det områder i havna som kunne hatt gjerder, rekkverk eller andre sikringer?

• Er det god orden på brygga, så man unngår å snuble i utstyr, fortøyninger eller løse deler?

• Gjennomføres det tiltak for å sørge for at det ikke er glatt? Grønske, snø eller is øker risikoen for fall betydelig.

• Er det gangveier som kan gjøres mindre bratte eller utstyres med stegtrinn?

Lag en sikkerhetsplan

Når de største risikofaktorene er identifisert, er det viktig at det utarbeides rutiner for sikring og vedlikehold. I rutinene bør det fremgå hvem som skal gjøre hva når. Eksempler på relevante kontrollspørsmål kan være:

• Hvem skal sjekke tilstand på leidere for å avdekke feil og mangler?

• Hvem skal strø eller måke når det trengs?

• Hvem skal sørge for at det finnes strø- og snømåkingsutstyr tilgjengelig?

• Hvem skal utføre nødvendig rengjøring av brygga for å unngå glatt grønske?

• Hvem skal skifte lyspærer når det trengs?

Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har laget en illustrasjon som viser noen viktige elementer som bør tenkes på ved sikring av kai og bryggeanlegg. Foto: Kystverket/Sjøfartsdirektoratet