Hittil i år har Norge eksportert 37 900 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,7 milliarder kroner viser juli-tallene fra Norges Sjømatråd. Det er en volumnedgang på åtte prosent og en verdinedgang på tre prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Økte landinger

Danmark, Sverige og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juli.

- Det er lavsesong for både fangst og eksport av fersk torsk på denne tiden av året. Den store prosentvise økningen i volum av fersk torsk i juli i år må ses i sammenheng med noe økte landinger av fersk torsk i år sammenlignet med juli i fjor. Prisen er lavere enn fjoråret, men på vei opp igjen fra bunnen i mai, noe som er normalt på denne tiden av året, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Kraftig vekst for fryst

Norge eksporterte 5 800 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 240 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 36 prosent og en verdiøkning på 37 prosent eller 65 millioner kroner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 46 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent og en verdiøkning på 14 prosent eller 260 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Kina, Storbritannia og USA var de største markedene for fryst torsk i juli.

- Det er volumvekst for både fryst hel og filet av torsk. Størst volumvekst for fryst filet er det til Storbritannia og USA i juli, mens eksport av fryst hel torsk øker til både Kina, Storbritannia og Portugal. Prisen på fryst filet holder seg fortsatt over fjoråret, mens prisen for fryst hel torsk forsetter å falle og er nå under 2018-nivå, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Blåkveita gjør seg gjeldene

- Samtidig er det verdt å notere seg at blåkveita er inne som den fjerde mest verdifulle hvitfiskarten vi har eksportert i juli. Der har det vært en stor vekst sammenlignet med i fjor, som var en uvanlig svak måned. Blåkveita er også en av hvitfiskartene med størst vekst i juli, og mye av dette går til det kinesiske markedet, sier Ingrid Kristine Pettersen.