- Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som jeg er glad for å få ryddet opp i. Prosessen rundt tildeling av fisketillatelser er i dag unødig tungrodd, noe som medfører mye ekstra papirarbeid og utgifter, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Forslaget som sendes på høring i dag gjør det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fartøy.

I dag må rederier som ønsker dette gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen, søknader om splitting og salg for fortsatt drift, og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av et fartøy.