Iceland Seafood International (ISI) har ifølge en melding fra selskapet, inngått en avtale om å selge 100 prosent av aksjekapitalen i sitt britiske datterselskap. Kjøperen Espersen A/S er et dansk fiskeriselskap med fabrikker både i Europa og Asia, og med en betydelig del av salget rettet mot det britiske detaljhandelsmarkedet.

Espersen har nylig ferdigstilt gjennomgangen av det islandske selskapet, og transaksjonsdokumentene er nå under ferdigstillelse. Selve salget vil bli gjennomført i september når de siste betingelsene er oppfylt. Ved gjennomføring av transaksjonen vil Espersen A/S eie samtlige deler av Iceland Seafood Internationals britiske virksomhet.