Søndag kveld sendte regjeringen ut en pressemelding der det presiseres at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt. Det gjelder lang landevei, på tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Tollstasjonene åpne

Alle tollsteder skal opprettholdes sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.

- Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

Restriksjoner for persontrafikk

I meldingen presiseres det at restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14.mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

- Vi vil i dialog med aktørene løpende vurdere situasjonen, og justere ved behov, heter det fra Statsministerens kontor.