Totalt deltar nå 25 fartøy i fisket.

Åtte båter har meldt inn loddefangster på Island og alle er solgt til fabrikker på Island. Av de 5 000 tonnene har rundt 1 000 tonn gått til mel og olje, resten til konsum anvendelse på Island. Prisnivået startet på over 3 kroner, men har droppet litt under det for de siste fangstene.