Arkivfoto

- Slik at næringsaktørene skal få bedre tid til å innrette seg, heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Turistfiskenæringen er en viktig distriktsnæring som bidrar til aktivitet og arbeidsplasser. Vi utsetter stengningen i det kommersielle kongekrabbefisket til april neste år slik at alle aktører får mer tid til å planlegge sine aktiviteter, heter det i en uttalelse fra fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

Forslaget om en stengningsperiode for kongekrabbe ble sendt på skriftlig høring høsten 2019. En samlet fiskerinæring og Sametinget var positiv til en stengningsperiode i april måned. Kongekrabben skifter skall fra tidlig februar til ut juni. Dette betyr at det er store mengder krabber som har ny-skiftet og bløtt skall hele vinteren og våren.

– Jeg må understreke at vi opprettholder å stenge kongekrabbefisket fra april 2021 for å sikre en bærekraftig bestand og begrense antallet skadde og døde krabber i den sårbare perioden de skifter skall, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.