Hun startet 1. desember som ny leder i Sett Sjøbein. Hun fortsetter dermed innen sjømatnæringen etter å ha vært rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag i en årrekke, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

– Jeg tror jeg har noe å fare med i denne jobben, sier Arhaug. Det siste året har hun hatt en fot i flere leire etter å ha vært utleid som opplæringskonsulent i FiskOK, hvor hun hadde ansvaret for oppfølging av lærlinger og bedrifter.

– Jeg kjenner Sett Sjøbein godt fordi jeg har sittet som Fiskarlagets representant i styringsgruppen siden oppstarten i 2008 og frem til i vår. I min nye jobb ønsker jeg spesielt å rette fokus mot alle de dyktige arbeidstakerne vi har i marin næring, og fiskeflåten er ikke noe unntak her, slår hun fast.

Kompetanse og stolthet er to viktige begrep som Janita ønsker at folk flest skal forbinde med fiskeflåten og marin næring.

Stolt over bakgrunn

– Jeg er stolt av å ha vært fisker og det er ingen tvil om at den kompetansen jeg tilegnet meg som fisker har vært nyttig, både da jeg senere tok utdanning og i de jobbene jeg har fått i ettertid. Jeg har selv opplevd at ved å tillegge den praktiske erfaring litt utdanning så byr det seg stadig nye muligheter for spennende jobber. Dette ønsker jeg å bidra til å formidle. Innenfor marin næring finnes det så uendelig mange muligheter for spennende og attraktive jobber at det bare er en selv som setter begrensingene. Jeg synes det er viktig at vi står samlet i næringen for å tilrettelegge for å ta vare på den dyktige kompetansen vi har i de ansatte. Når ansatte av ulike årsaker ønsker å skifte jobb, som for eksempel når en fisker ønsker å gå i land på grunn av slitasjeskader, av familiære årsaker eller av andre grunner, da må vi sørge for at deres verdifulle kompetanse forblir innenfor yrker tilknytta marin næring i stedet for at kompetansen går ut av næringa vår.

Viktig verktøy

Sett Sjøbein er et verktøy som skal bidra til å effektivisere sjømatnæringens rekrut­t­erings– og kompetansearbeid, og å drive generisk informasjonsarbeid som hele næringen har nytte av. Dette er en unik mulighet som fiskeflåten og organisasjonene må benytte seg av.

– Vi i sekretariatet skal jobbe tett mot næringsaktørene. Siden marin næring er både variert og landsomfattende så det er viktig at næringsaktørene ikke venter på at vi i sekretariatet i Sett Sjøbein tar kontakt, men at de selv tar direkte kontakt med oss, også gjerne gjennom sine respektive representanter i styringsgruppe og referansegruppe. Sett Sjøbein er et verktøy. Bruk oss og kom med innspill, sier den nye lederen til fiskarlaget.no.