- Norge og EU er enige om en endelig kvote for reker i Skagerrak og Nordsjøen på til sammen 8900 tonn for 2018. Dette er 15 prosent lavere enn den den foreløpige kvoten. Beslutningen er basert på at Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefalte redusert fangst av reker, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

EU, på vegne av Danmark og Sverige forvalter denne bestanden sammen med Norge. Norge får ca. 62 prosent av den totale kvoten.

Partene ble også enige om en ny forvaltningsplan for reker. Det er første gang at partene har laget en slik plan for reker. Både Norge og EU anser at dette vil bidra til å bedre forvaltningen av reker, melder departementet.