Det er en økning i volum på 100 prosent mens verdien økte med 30 millioner kroner eller 45 prosent fra april i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Hittil i år er det eksportert 5 200 tonn reker til en verdi av 363 millioner kroner. Det er en økning i volum på 86 prosent mens verdien økte med 132 millioner kroner eller 57 prosent. Sverige, Island og Storbritannia var de største markedene i april.

- Den store volumøkningen så langt i år skyldes i stor grad eksport av råstoff til Island, til en lavere pris. Til konsummarkeder, som Sverige og Storbritannia, ser vi en prisvekst som til dels også skyldes redusert global tilførsel, sier Ingrid K. Pettersen.

Det ble eksportert 85 tonn kongekrabbe til en verdi av 28 millioner kroner. Det er en økning i volum på 87 prosent, mens verdien økte med 14 millioner kroner eller 99 prosent fra april i fjor. Hittil i år er det eksportert 604 tonn kongekrabbe til en verdi av 186 millioner kroner. Det er en økning i volum på 22 prosent mens verdien økte med 47 millioner kroner eller 34 prosent. Taiwan, Nederland og Sverige var de største mottakerne av kongekrabbe i april.