Fiskerhelseundersøkelsen er gjort av SINTEF Fiskeri og havbruk AS. Forskerne Trine Thorvaldsen, Signe Sønvisen og Ingunn M. Holmen har undersøkt sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere, melder Norges Fiskarlaget på sine nettsider.

Fiskerne rapporterer at ensidige arbeidsoperasjoner og tunge løft er vanlig, og undersøkelsen avdekker også at fiskere stort sett bare er borte fra jobb når de er skadet som følge av uhell på arbeid.

348 aktive fiskere uttrykker i undersøkelsen bekymring for at arbeidsmiljøet kan påvirke helsen negativt nå eller på sikt. Det er flest og mest bekymring knyttet til faktorer som kan medføre overbelastning og slitasjeskader i rygg, hofter og knær.

Alder, skade og sykdom er hovedårsakene til at folk slutter eller trapper ned. I undersøkelsen svarer 76 prosent av dem under 30 år at de regner med å være fiskere også om fem år. Tallet stiger for de eldre gruppene, mens det naturlignok går ned for de eldste. Av dem over 60 som har svart, sier bare 50 prosent at d regner med å være fisker i 2021.