Dette er 105,3 millioner kroner eller 11 prosent mer enn for januar i fjor. Det er en sterk volumvekst samtidig som det er et prisfall på gjennomsnittlig 14 prosent. For torsk er prisfallet på 19 prosent.

- Svært lave torskepriser har gitt stor volumvekst for de fleste torskeprodukter. I tillegg kommer påsken tidlig i år og dette gir spesielt sterk januar-eksport for klippfisk til Brasil, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

Det ble eksportert klippfisk for totalt 414,4 millioner kroner i januar. Dette er en økning på 74,5 millioner eller 22 prosent fra samme måned i fjor. Totalt ble det eksportert 12 263 tonn klippfisk, 3 734 tonn mer enn i januar i fjor.

Eksporten av klippfisk av torsk endte på 196 millioner kroner, en økning på 35,9 millioner kroner fra i fjor. Prisen per kilo falt samtidig med 24 prosent eller 13 kroner per kilo fra januar i fjor. Klippfisk av sei endte på 170 millioner kroner som er 25,5 millioner kroner eller 18 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. Samtidig falt prisen med 11 prosent per kilo fra januar i fjor. Brasil var største marked for klippfisk i januar med eksportverdi på 250,3 millioner kroner.

Volumvekst for saltfisk

Den totale saltfiskeksporten for både filet og hel fisk kom på 36,6 millioner kroner. Dette er på nivå med samme måned i fjor. Totalt eksportert volum økte samtidig med 291 tonn og endte på 1 440 tonn. Prisen gikk ned 19 prosent sammenlignet med januar i fjor.

For hel saltfisk av torsk endte eksporten på 33 millioner kroner, 5,2 millioner kroner mer enn for januar i fjor. Prisen ble redusert med 21 prosent eller 7 kroner per kilo. Portugal var største marked for saltfisk med 16,5 millioner kroner i eksportverdi, opp 2 millioner kroner fra januar i fjor.

Lavere pris for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 49,7 millioner kroner i januar, 614 tusen kroner lavere enn for januar i fjor. Eksportert volum økte med 35 tonn og endte på 476 tonn. Tørrfisk av sei og hyse reduseres samtidig som torsk øker. Gjennomsnittlig prisfall var 9 prosent eller 10 kroner per kilo fra januar i fjor. Til hovedmarkedet Italia ble det eksportert tørrfisk for 40,6 millioner kroner, en økning på 2,9 millioner kroner.

Store mengder fryst fisk

Det ble eksporten fryst hvitfisk for 347,8 millioner kroner i januar og det er 22,9 millioner kroner mer enn for samme måned i fjor.

For fryst hel torsk og hyse er det stor volumøkning samtidig som prisen på fryst torsk faller med 24 prosent fra januar i fjor. Fryst filet øker med 18 prosent i volum samtidig som prisreduksjonen er på 19 prosent.

Økning for ferskfisk

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter fra fiskeri for 172,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 14 millioner kroner fra januar 2012.

Fersk hel torsk økte i volum med 1 445 tonn til 4 671 tonn. Prisen ble samtidig redusert med 19 prosent eller 5 kroner per kilo fra januar i fjor, og eksporten endte på totalt 90,2 millioner kroner for januar i år.

Eksporten av ferske filetprodukter kom på 43,6 millioner kroner mot 49,9 millioner kroner i januar i fjor. For fersk torskefilet var det en liten volumvekst samtidig som prisreduksjonen var på 19 prosent eller 13 kroner per kilo.