Dette melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Regjeringen la onsdag fram forslag om innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vind- og vannkraft og en ekstraordinær avgift på vannkraft.

Forslagene innebærer en økt skattekostnad for næringslivet som er anslått til 33 milliarder kroner årlig.

Sverre Johansen peker på at det er avgjørende med forutsigbarhet i en periode med stor usikkerhet.

– Vi opplever nå svært usikre tider, og globalt er vi i ferd med å få et økonomisk tilbakeslag. Omfattende skatteøkninger for næringslivet kommer på toppen av økte priser på alt fra råvarer til reservedeler, ekstreme strøm- og drivstoffpriser og økte renter. Forslagene vil svekke konkurransekraften for norsk næringsliv, påpeker Fiskarlagets generalsekretær.

Regjeringens varslede skatteskjerpelse gjelder blant annet havbrukssektoren. Johansen advarer mot konsekvensene denne typen skatteskjerpelser kan få.

– Vi er bekymret for hvordan dette vil slå ut for nødvendige investeringer og verdiskapingen langs kysten, sier han, og peker blant annet på behovet for grønn omstilling og at økt skattetrykk vil senke omstillingsfarten.

– Sjømatnæringen er en dynamisk næring med oppgang og nedgang i sykluser, blant annet påvirket av globale forhold og kvoteutvikling. Et økt skattetrykk vil utvilsomt slå svært kraftig ut for sysselsetting, bosetting og verdiskaping langs store deler av kysten, sier Sverre Johansen.