– Situasjonen i våre havområder beskrives helt feil, sier Havforskningsinstituttet.

Barentshavet koker av fisk, men i FN-systemet lages rapporter som framstiller norsk og russisk forvaltning i havområdet som en fiasko.

- Dette er alvorlig fordi det gis ut av ansvarlige FN-organisasjoner og gjennom det får en høy troverdighet, sier Åsmund Bjordal ved Havforskningsinstituttet i Bergen til forskning.no.

Påstått kollaps

I rapporten ble det hevdet at 80 prosent av bestandene i Barentshavet har kollapset og at resten er utsatt for overfiske. For Norskehavet var det nesten like ille.

- Situasjonen i våre havområder beskrives helt feil, sier Bjordal.

Av mer kuriøse feil i FN-rapporten oppgis det feilaktig at lodde fiskes i Norskehavet. Lodde finnes i Barentshavet og andre deler av Nord-Atlanteren, men ikke i Norskehavet.

Uenigheten går rett inn i en debatt om hvordan det egentlig står til med verdens fiskeressurser og hvilke modeller som er best for å forstå og forvalte livet i havet.

Sentrale forskere ved Havforskningsinstituttet mener det er grunn til å stille spørsmål ved hele rapporten og metoden som er brukt når konklusjonen kan bli så feil for noen havområder.

Rapporten tar for seg tilstanden til samtlige av verdens viktigste økosystemer til havs. To av disse økosystemene er Barentshavet og Norskehavet.

Påstandene om kollaps i fiskebestandene i disse havområdene rimer ikke med vurderingene fra det internasjonale havforskningsrådet ICES som er den internasjonale autoriteten på området. Det er ICES som gir kvoteråd til Norge, Russland og andre nasjoner som forvalter de to havområdene.

Den rimer heller ikke med virkeligheten som norske fiskere opplever.

Forsvarer rapporten

Kenneth Sherman ved USAs NOAA er en av to hovedredaktører for rapporten.

- Kritikken synes å være legitim, sier Sherman til forskning.no, og legger til at han har stor respekt for norske havforskere.

UNEP-rapporten tar i bruk utvalgte tallserier eller indikatorer for alle de store marine økosystemene og gir på basis av dette en vurdering av helsetilstanden til alle verdenshavene.

Metoden har ikke greid å fange opp den positive utviklingen og gjenoppbyggingen av ressurser i norske farvann.

Det er vanskelig å finne støtte i faktiske forhold for elendighetsbeskrivelser av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet.

Tall fra det internasjonale havforskningsrådet ICES viser for eksempel at torsken i Barentshavet har vært i stigende form gjennom hele 2000-tallet.

Gytebestanden i 2010 ble anslått til 1,1 millioner tonn. Dermed toppet 2010 det forrige rekordåret, 1946.