Har aldri hatt lavere innblanding av yngel i raudåtefangsten enn i år