- Sjømatnæringa er en viktig fremtidsnæring for Norge, og regjeringen vil styrke rekrutteringen til fiskaryrket. Derfor viderefører vi ordningen med ungdomsfiske i 2015. Når dyktige ungdommer kommer tidlig inn i fiskaryrket bygger dette langsiktig kompetanse for sjømatnæringa, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien. Ordningen gjelder alle fiskeslag som det ellers blir fisket på langs kysten.

– Vi har økt skolekvotene og gitt lærlingene en egen kvote som er verdt 30.000 kroner. Sammen med ungdomsfisket blir dette tre viktige tiltak for å rekruttere flere unge fiskere. Jeg oppfordrer alle ungdommer som er nysgjerrige på fiskeryrket til å ta sommerjobb som fisker, sier Aspaker.