- Nå gjør vi det samme med hvitfisken som med laksen. Råvareprisen går opp til et nivå som ødelegger for norsk foredling og jobbskaping, mener fiskekjøper Wiggo Pettersen i Havøysund.

Har måtte legge om til fersk

Hermann Export AS skulle vært i gang med saltinga for lengst, men på grunn av minstepris rundt 20 kroner og markedspris til fisker på nær 25 kroner i snitt har også han sett seg nødt til å bare ise ut ferskt.

- Saltfisk-kjøperne ute i markedet bare fnyser til de prisene vi snakker om. Og det gir en dobbel effekt. Fra før hadde vi valutaproblemer, og nå kommer råfiskprisen i tillegg. Dette gir voldsomme utslag for dem som skal handle med oss.

- Vi har alltid starta saltinga så fort vi har fått fisk, men til nå i år har vi ikke salta en eneste spor torsk. Vi har måttet legge om til fersk, og det gir jo liten sysselsetting å bare slenge på noe is og sende den ut. I tillegg er det jo en lite forutsigbar jobbhverdag, for når det er landligge er det jo full stopp, sier Pettersen.

Får ikke fastavtaler

At fiskekjøpere må betale mer enn selv ønsker er for så vidt ikke nytt i fiskerinæringa. Det nye elementet i denne sesongen er innføringen av dynamisk minstepris. For mens minsteprisen tidligere ble fastsatt for en lengre periode gjennom forhandlinger mellom kjøperne og Råfisklaget, svinger den nå med to ukers intervaller i takt med førstehåndsprisen og prisene som oppnås i eksportmarkedet. Hensikten er å oppnå en pris som regulerer seg selv i forhold til tilbud og etterspørsel, istedenfor en evig forhandlingskrig mellom partene.

- Men for oss som driver med saltfisk er ikke det der noe colombiegg. Før kunne man gjøre avtaler med fiskerne utover i sesongen om fastpris, så visste vi hva vi hadde å forholde oss til. Men nå er det vanskeligere fordi fiskerne ikke tør å binde seg. Dette gjør det veldig uforutsigbart for oss som driver med saltfisk. Det hadde vært mye bedre med å avtalte minstepriser over lengre tid.