Maksimalkvoten for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 økes til 25 tonn fra og med i dag, 1. november, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.