Norges Kystfiskarlag ber om at regjeringen trekker tilbake havområdene utenfor Lofoten og Møre-kysten, som er innlemmet som mulige leteområder i regjeringens invitasjon til oljeselskapene om å nominere blokker som de ønsker skal være del av 24. konsesjonsrunde.

Viktigste gyteområde

- Dette med bakgrunn i at områdene er av de viktigste gyte- og fangstområder for torsk, sei, hyse og sild, og derfor anses som svært sårbare områder for fiskeriene og dermed ikke forenelig med petroleumsaktivitet. Selv om nominasjon ikke er det samme som en utlysning, er dette et tydelig signal om hvilken retning regjeringen ønsker å ta når det kommer til fremtidige utbyggingsområder. Etter vårt syn er innlemmelsen av Nordland 6 og Møreblokkene et klart brudd på regjeringens samarbeidsavtale mellom Venstre og KrF, hvor det står at regjeringen ikke skal åpne opp for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht. petroleumsloven i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017. Dette skal heller ikke iverksettes ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene, heter det i en pressemelding.