- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000SøkerFylkePenger tildeltLillesand SnorkleklubbAgder75 000Gladmat ASRogaland150 000SalMar salmon centerTroms og Finnmark250 000Fisketorget Stavanger ASRogaland150 000Matarena ASVestland500 000Vesterålen MatfestivalNordland50 000SMAK Nordnorsk MatfestivalTroms og Finnmark195 000Lena Torsvik NarjordAgder150 000Natur og UngdomOslo40 000Sjømatfestivalen ASTroms og Finnmark200 000Æventyr ASTroms og Finnmark65 000Stiftelsen Kirkens bymisjon KristiansandAgder355 000Stiftelsen AtlanterhavsparkenMøre og Romsdal150 000Ungt EntreprenørskapOslo250 000Oi Trøndersk Mat og DrikkeTrøndelag200 000SjømatbedrifteneTrøndelag200 000Sum:2 980 000
- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000SøkerFylkePenger tildeltLillesand SnorkleklubbAgder75 000Gladmat ASRogaland150 000SalMar salmon centerTroms og Finnmark250 000Fisketorget Stavanger ASRogaland150 000Matarena ASVestland500 000Vesterålen MatfestivalNordland50 000SMAK Nordnorsk MatfestivalTroms og Finnmark195 000Lena Torsvik NarjordAgder150 000Natur og UngdomOslo40 000Sjømatfestivalen ASTroms og Finnmark200 000Æventyr ASTroms og Finnmark65 000Stiftelsen Kirkens bymisjon KristiansandAgder355 000Stiftelsen AtlanterhavsparkenMøre og Romsdal150 000Ungt EntreprenørskapOslo250 000Oi Trøndersk Mat og DrikkeTrøndelag200 000SjømatbedrifteneTrøndelag200 000Sum:2 980 000
- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000SøkerFylkePenger tildeltLillesand SnorkleklubbAgder75 000Gladmat ASRogaland150 000SalMar salmon centerTroms og Finnmark250 000Fisketorget Stavanger ASRogaland150 000Matarena ASVestland500 000Vesterålen MatfestivalNordland50 000SMAK Nordnorsk MatfestivalTroms og Finnmark195 000Lena Torsvik NarjordAgder150 000Natur og UngdomOslo40 000Sjømatfestivalen ASTroms og Finnmark200 000Æventyr ASTroms og Finnmark65 000Stiftelsen Kirkens bymisjon KristiansandAgder355 000Stiftelsen AtlanterhavsparkenMøre og Romsdal150 000Ungt EntreprenørskapOslo250 000Oi Trøndersk Mat og DrikkeTrøndelag200 000SjømatbedrifteneTrøndelag200 000Sum:2 980 000
- Sjømat er både godt og sunt. Likevel spiser vi for lite av det i Norge. Særlig barn og unge spiser for lite sjømat. Det ønsker regjeringa å gjøre noe med. Derfor er det gledelig å se at det er så mange gode sjømatprosjekt land og strand rundt som vil bidra til mer matglede hos barn og unge, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Det er bevilget om lag 3 millioner kroner til sjømattiltak i 2021. Sjømattiltakene skal bidra til mer kunnskap og engasjement om sjømat blant barn og unge. Både organisasjoner og privatpersoner har søkt om penger. I år får 14 av 31 søkere tildelt penger til sjømattiltak. Søker Fylke Penger tildelt Lillesand Snorkleklubb Agder 75 000 Gladmat AS Rogaland 150 000 SalMar salmon center Troms og Finnmark 250 000 Fisketorget Stavanger AS Rogaland 150 000 Matarena AS Vestland 500 000 Vesterålen Matfestival Nordland 50 000 SMAK Nordnorsk Matfestival Troms og Finnmark 195 000 Lena Torsvik Narjord Agder 150 000 Natur og Ungdom Oslo 40 000 Sjømatfestivalen AS Troms og Finnmark 200 000 Æventyr AS Troms og Finnmark 65 000 Stiftelsen Kirkens bymisjon Kristiansand Agder 355 000 Stiftelsen Atlanterhavsparken Møre og Romsdal 150 000 Ungt Entreprenørskap Oslo 250 000 Oi Trøndersk Mat og Drikke Trøndelag 200 000 Sjømatbedriftene Trøndelag 200 000 Sum: 2 980 000SøkerFylkePenger tildeltLillesand SnorkleklubbAgder75 000Gladmat ASRogaland150 000SalMar salmon centerTroms og Finnmark250 000Fisketorget Stavanger ASRogaland150 000Matarena ASVestland500 000Vesterålen MatfestivalNordland50 000SMAK Nordnorsk MatfestivalTroms og Finnmark195 000Lena Torsvik NarjordAgder150 000Natur og UngdomOslo40 000Sjømatfestivalen ASTroms og Finnmark200 000Æventyr ASTroms og Finnmark65 000Stiftelsen Kirkens bymisjon KristiansandAgder355 000Stiftelsen AtlanterhavsparkenMøre og Romsdal150 000Ungt EntreprenørskapOslo250 000Oi Trøndersk Mat og DrikkeTrøndelag200 000SjømatbedrifteneTrøndelag200 000Sum:2 980 000
SøkerFylkePenger tildelt
Lillesand SnorkleklubbAgder75 000
Gladmat ASRogaland150 000
SalMar salmon centerTroms og Finnmark250 000
Fisketorget Stavanger ASRogaland150 000
Matarena ASVestland500 000
Vesterålen MatfestivalNordland50 000
SMAK Nordnorsk MatfestivalTroms og Finnmark195 000
Lena Torsvik NarjordAgder150 000
Natur og UngdomOslo40 000
Sjømatfestivalen ASTroms og Finnmark200 000
Æventyr ASTroms og Finnmark65 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon KristiansandAgder355 000
Stiftelsen AtlanterhavsparkenMøre og Romsdal150 000
Ungt EntreprenørskapOslo250 000
Oi Trøndersk Mat og DrikkeTrøndelag200 000
SjømatbedrifteneTrøndelag200 000
Sum:2 980 000