Den norsk-russiske fiskerikommisjonen fastsatte loddekvoten for 2014 til 15.000 tonn under møtet som ble avsluttet 11. oktober. Kvoten var i tråd med rådet fra Det internasjonale havforskingsrådet (ICES).

Foreløpige tall

Det norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet var da ennå ikke avsluttet og bestandsutregningene som var gjort i forkant av møtet baserte seg på foreløpig kunnskap, melder Havforskningsinstituttet. Det same gjorde rådet fra ICES.

Etter dette fortsatte russerne toktet i nord og øst og fant noe mer lodde. Nesten all lodde i disse områdene var stor, modnende lodde.

Helt uventet

- Dette kom uventet, siden vi gjennom 41 åra med høsttokt etter lodde aldri tidligere har funnet lodde så langt øst som dette. Da disse resultatene nådde oss gjorde vi utregningene på nytt, i samråd med våre russiske kolleger, seier leder i arbeidsgruppa for arktiske fiskeri i ICES, Bjarte Bogstad.

- Om Fiskerikommisjonen ber om det, vil ICES med grunnlag i de nye tallene revurdere rådet som ble gitt den 8. oktober, sier han.