Hvilke konsekvenser vil regjeringens forslag til nytt kvotesystem få for fiskeflåten? Det er et av spørsmålene som blir diskutert på årsmøtet til Fiskebåt Nord i Tromsø torsdag og fredag denne uken. I tillegg er både klima og utfordringer med vindkraft på dagsorden.

- Det er mye innen politikken som skjer som har innvirkning på hvordan fiskeflåten blir i framtiden og hvordan vi kan utøve fisket. Vi prøver derfor å legge opp til en debatt om tema som medlemmene er opptatt av, sier styreleder Marius Ytterstad i en pressemelding.

Regjeringens forslag

I sommer la regjeringen fram sitt forslag til det som skal være et nytt og enklere kvotesystem for fiskeflåten. Behandlingen i Stortinget er nå i gang, og er ventet å avsluttes rundt påsketider.

Til å innlede i debatten om fiskekvotene kommer Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøgskole, Ole Martin Andreassen, advokat, Sands og Carina Esaiassen, senior rådgiver i Macom.

- Bredden blant innlederne gjør at vi får belyst problemstillingen på en god måte. For næringsutøverne er det viktig at vi har stabile rammebetingelser som gir forutsigbarhet, sier Ytterstad.

Klima og vindkraft

I tillegg til kvotemeldingen har årsmøtet effekter av klimautfordringene på dagsorden i tillegg til vindkraft.

- Det har vært stor motstand mot å etablere vindkraft på land, men det er også utfordringer med å flytte turbinene til havet. Dette ønsker vi å få belyst på årsmøtet, sier Ytterstad.