- Å foreta endring på gruppenivå før strukturkvotene har utløpt er ikke forutsigbarhet. Å inndra kvoter for så å leie de ut bidrar ikke til økt lønnsomhet. Å avslutte samfiskeordningen uten noe i retur gir hverken lønnsomhet eller forutsigbarhet. Denne meldingen tapper næringen for ressurser, fremkaller stagnasjon og tap av fremtidstro, heter det i et årsmøtevedtak i laget.

- Det var på mange måter en mørk og tung sky som seg inn over kysten da denne ble framlagt. Litt etter litt har denne skyen blitt enda mørkere når realitetene i meldingen har blitt klargjort, men mye er ennå ikke klargjort. Det er opprettelsen av en kvotebank (les ressursrente), utsulting av sjarkflåten vha stopp i samfiske, omfordeling av kvantum mellom flåtegrupper, innføring av et kastesystem og en adel.

- Kystens dynamikk har vært en nøysom oppbygging av båt eller rederi, der det har blitt lagt stein på stein over lang tid. Overskudd fra drifta har som regel blitt pløyd inn i bedriften gjennom nyutvikling, nybygg og forbedringer. Overskuddet som har blitt skapt på kysten, har blitt brukt på kysten. Lite, om noe i det hele tatt har funnet veien til Cayman Island eller Bahamas. Skipsindustri og leverandører ellers langs kysten har fått tatt del i opp- og nedturer næringen har hatt. Vår kultur med en deltakereid flåte har gitt utvikling og innovasjon i større grad enn hos land der eierne av rettigheter og fartøy er landindustri eller børs. Denne kvotemeldingen legger til rette for at Staten skal bli den største kvoteeier, og at fiskeflåten må kjøpe av denne. Da vil verdier flyttes fra kysten og inn til Oslo, og de antatte 100 mill som dette vil innbringe til statskassa, brukes utelukkende til byråkrati og administrasjon av ordningen. Utvikling og nybrottsarbeid vil avta eller stoppe opp.

Sjarkflåtens mulighet til samfiske faller bort, noe som rammer de svakeste i næringen. Det er her du finner enkeltmannsforetak, partsrederier og unge familier som blir rammet. På sikt vil nok dette medføre en todeling av sjarkflåten:

En del av disse kutter ut fiskerier med mindre og marginal lønnsomhet, tar seg jobb på et større og helårsdrevet fartøy og fisker kun de mest lønnsomme sesongene (f eks torsk og blåkveite). Det igjen gir mindre helårsdrift på landanleggene, som i sin tur igjen medfører en avskalling på land, som gir færre mottak for den minste flåten, som igjen.. osv. Den negative spiralen vil fortsette ytterligere.

I regioner der det er større mottak og muligheter for alternativ drift vil det også være liv laga for den minste flåten, selv om det må slites enda mer for hver krone inn. Mellom disse to gruppene vil en del rederier/båter befinne seg alt etter tilgjengelighet og lønnsomhet. Det vil bli liten ettervekst inn til denne gruppen.

Kvantum flyttes oppover i gruppene. Tidligere kunne en ta med seg sitt kvotegrunnlag til en større båt, for blant annet å utnytte muligheter innen frie fiskerier, større deler av kvotegrunnlaget eller simpelthen skaffe seg en mer attraktiv arbeidsplass. Her er vi tilbake til det å legge stein på stein. Per Sandberg innførte en instruks der du kunne flytte kvoten oppover en flåtegruppe. Det har vært en instruks til å leve med. Gruppen u 11m mister mest til 11-15m, men også noe til 15-21m. Gruppa 11-15m mister noe til 15-21m og til 21m+. 15-21m mister mye til 21m+.

Kastesystem og adel. Ministeren sier at hvis en skal bytte gruppe, må en selge seg ut fra den gruppa en er i, og kjøpe seg inn i den gruppa en vil inn i. Dette er den reneste svada. Den eneste veien det går an, er å selge seg nedover. Å gå oppover i gruppe er umulig på ærlig vis. For det første vil en gevinst på kvotesalg bli beskattet, og mye, kanskje alt av egenkapitalen forsvinner i skatt. Dernest er pris pr kvoteenhet høyere desto lenger opp i gruppe en kommer, samtidig som det er lite eller intet til salgs. Ergo er flåten under 21 m låst fast og vi vil etter hvert få båter som er 14,99m lang og 14,98m bred, eller tilsvarende for andre grupper. Det var jo nettopp hensynet til å bygge miljøvennlige, trygge båter som gjorde at 28m grensa forsvant. Nå får vi en adel som er 21m+, der «sky is the limit» innenfor 500m3 lasterom. Flere redere innen stor kyst har allerede bebudet massive kvotekjøp dersom meldingen går gjennom. Hvordan 21m+ vil se ut etter 5 år kan vi da bare tenke oss til.

Det skrives at dette er en kvotemelding for forutsigbarhet. Det er det så absolutt ikke. Alle som har tatt kostnaden med å strukturere, eller kostnaden det er å ikke strukturere har gjort det ut fra de bestemmelser som ble satt forut for strukturering. At spillereglene nå endres før det er tilbakefall av en eneste strukturkvote er vel ikke noe som kan kalles forutsigbarhet. Det er vel nærmere å kalle det et ran. Å kjøpe fra kvotebanken vil det være kun de største og mest effektive innen hver gruppe som kan gjøre. Ikke de som trenger dette kvantumet mest.