- Vi fikk opp fire fangster ved Vardøbruket etter første døgn. Fangstene lå i snitt på rundt 150 kilo på stampen. Det er en grei start, sier Frank Kristiansen som er daglig leder både for Båtsfjordbruket og datterselskapet i Vardø.

Bedre start enn i fjor

Også i Troms har fiskerne opplevd en bedre start enn for ett år siden. Thor Pettersen ved Brødrene Karlsen AS på Husøy i Senja fikk ved oppstart av sesongen inn seks leveranser – fra 1200- til 6000 kilo.

Han sier at fiskerne mener det ser langt bedre ut i år enn hva de opplevde ved oppstart for ett år siden.

Prismessig er det heller ikke noe å klage på. Knallhard konkurranse om blåkveita har presset prisene opp i over 30 kroner kiloen flere plasser.

Økning av kvoten

I årets første periode er det avsatt 4 600 tonn til direktefiske etter blåkveite i første, mens det kan fiskes 2 000 tonn i andre periode.

Det er en lite økning fra i fjor da kvotene var 4000 tonn og 1700 tonn i henholdsvis første og andre periode.

Fisket i første periode starter 23. mai, mens andre periode starter mandag 25. juli.

- Båter under 13,99 meter har en kvote på 18 tonn, mens fartøy mellom 14 og 19,99 meter har en kvote på 21 tonn. I den største gruppa, det vil si båter mellom 20 til 27,99 meter, er det satt en fartøykvote på 24 tonn.

De to områdene i Nordland som tidligere har vært stengt for fiske på grunn av for høye verdier av fremmedstoffer i blåkveite, er nå åpnet for fiske.

Fiskeridirektoratet minner imidlertid på sine hjemmesider at fisket kan bli stoppet på kort varsel avhengig av deltakelse og værforhold.