Hele 344 fartøy har vært med i fisket som har gått unna i høyt tempo sett i forhold til fjoråret.

Snittprisen var i uke 22 over 30 kroner som er langt over minsteprisene. De varierer mellom 19 – 26 kroner alt etter størrelsen på fisken.

Mandag morgen var det levert 4390 tonn av den 4600 tonn store kvoten.

Når de siste fartøyene ankommer land i løpet av dagen, vil kvantumet antakelig være rundt 4600 tonn.

Norges Råfisklag melder at 171 linebåter deltok i fisket de to første ukene, 96 har driftet med garn, 19 med autoline, 17 med snurrevad og fire med juksa.

Etter det har flere båter kommet til.

Det er satt av 2000 tonn til fiskets andre halvdel, som starter 25. juli.