Dermed kan fisket fortsette for de som er ferdig med kvota - om de da ikke allerede har forlatt feltene og tatt påskeferie.

Kvoteøkninga er som følger:

• 23 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde og største lengde under 11 meter.

• 13 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter.

• 25 % for fartøy i åpen kystgruppe.

Økninga gjelder selvsagt nord for 62. breddegrad. Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter, og endringen trer i kraft med umiddelbar virkning, melder fiskeridirektøren.