Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at de ofte blir tipset om ulovlig salg av fisk og annen sjømat på sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Fiskeridirektoratet minner om at det er straffbart å omsette sjømat utenom godkjente salgslag.

I tillegg til fiskesalgslagsloven minner direktoratet om de åpenbare forhold man bør tenke på rundt matsikkerhet. For eksempel kan salg av skjell uten at disse er sjekket for gift være direkte helsefarlig

- Fiskeridirektoratet ser fra tid til annen at privatpersoner tilbyr for eksempel kamskjell i lukkede grupper på Facebook. Det er viktig å understreke at skjell skal testes og godkjennes før de tilbys for salg.

Alt salg av sjømat skal skje via et av de seks salgslagene i Norge. Dette er regulert i fiskesalgslagslova og brudd på loven eller forskrifter som er hjemlet i den kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Ved grove brudd kan straffen bli fengsel i inntil seks år.

Ulovlig salg av fisk og annen sjømat rammer i første omgang de som skal leve av å drive fiske og omsette den til forbrukerne. Ved salg utenom de offisielle salgskanalene får de redusert sin mulighet til å tilby sine produkt. Men i tillegg vil ulovlig salg kunne utgjøre en helsefare fordi verken fisken, skjellene eller skalldyrene har gjennomgått en kvalitetsjekk slik produkter fra godkjente aktører har.