Prosjektet er et samarbeid mellom FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond), BarentsWatch og forskningsstiftelsen SINTEF. I tillegg bidrar Kystvakten, Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet, systemleverandøren Dualog, Fiskebåt, og ikke minst representanter fra fiskeflåten.

Korrekt, oppdatert og hensiktsmessig leveranse av informasjon er vesentlig for et optimalt fiske med tanke på ressursbruk og oppfølging av regelverk.

Kartplotteren har blitt fiskerens kilde til mye nødvendig informasjon, og svært mye informasjon forholder seg til geografisk plassering eller avgrensning. Informasjonen har til dels vært tilgjengelig for kartplotter tidligere, men i BarentsWatch er det laget en felles portal for nedlasting og mail-abonnering av denne informasjonen til kartplottere.

Den statlige satsinga BarentsWatch med hovedkontor i Tromsø så dagens i mai 2012. En unik dataportal i verdenssammenheng gir sjøfarende en mengde relevante og nødvendige dataer fra ulike kilder, rett inn i båtens systemer. Ved større rednings- og miljøaksjoner vil BarentsWatch bli en stadig viktigere beslutningsstøtte for de involverte aktørene.

(Pressemelding)