I november ble det eksportert sjømat for 6,6 milliarder kroner. Dette var en økning på 1 milliard kroner sammenlignet med den samme måneden i fjor. Så langt i år ligger eksportverdien 7,2 milliarder kroner eller 15 prosent over fjoråret.

- Sjømateksporten har aldri vært større. En av de viktigste årsakene til dette er verdiøkningen av norsk laks. I EU, vårt viktigste marked, øker andelen fersk sjømat målt i verdi og norsk laks er et av produktene vom vinner terreng, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Vekst for laks

Det ble eksportert laks for 4,1 milliarder kroner i november. Dette er en oppgang på 1,1 milliard kroner eller 38 prosent i forhold til november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 35,4 milliarder kroner, som er en økning på 8,7 milliarder kroner eller 33 prosent sammenlignet fjoråret.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i november måned 39,02 kroner mot 27,12 kroner i november 2012. Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.