Mens byrådet har sagt ja til at Salmar Nord kan etablere oppdrettsanlegg ved Gåsvær, vil søknaden avslås av fylkesrådet, skriver ITromsø.

Vil avslå

Tirsdag skal fylkesrådet ifølge ITromsø ta endelig stilling til søknaden fra Salmar Nord om akvakultur av laks, ørret og regnbueørret ved den omstridte lokaliteten Storholmen ved Gåsvær utenfor Tromsø. Det går mot at de må finne et annet sted for oppdrett.

Konfliktfylt

– Fylkeskommunen mener det er uheldig at arealspørsmål avklares gjennom dispensasjoner i områder som er konfliktfylt eller lite utredet gjennom tidligere planprosesser. Bruk av dispensasjon er særlig uheldig i områder med store bruker- og interessekonflikter slik som det er i denne saken, heter det i innstilling til vedtak.

Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg (Frp) til avisa. Hun mener dette er en svært vanskelig sak.

Stort engasjement

Salmars søknad en av nærmere 200 oppdrettssøknader Fylkesrådet i Troms har behandlet etter at ansvaret ble overført fylkene i 2010.

Sandberg sier at dette har vært den mest - konfliktfylte og kompliserte saken de så langt har hatt til vurdering.

Etter at Kyst og Fjord begynte å skrive om kystsoneplanen for Tromsø sist høst, har det vært stort engasjement rundt framgangsmåten som er benyttet under utarbeidelsen av kystsoneplanen for Tromsø kommune.

Fiskerne er ikke tatt med på råd, dermed er flere gode fiskefelt lagt ut for oppdrett. Folk i ytterkanten av bykommunen føler at de er overkjørt av konsulentene og har protestert kraftig på byens planer.