- Jeg regner med at anlegget vil være klar til godkjenning i månedsskiftet februar/mars. Deretter skal vi være klar til å ta imot fisk, sier fabrikksjef Gorm Rævmann til Kyst og Fjord.

Kombinasjonsanlegg

Det nye anlegget som blir en kombinert krabbefabrikk og fiskemottak, er på til sammen 1.700 kvadratmeter. Spaden gikk i jorda i slutten av september - på nabotomten til de eksisterende lokalene som selskapet leier fra Berlevåg kommune.

Her stoppet imidlertid en gammel klausul selskapet fra å kjøpe fisk.

Dermed gikk Berlevåg Kongekrabbe i gang med planlegging og bygging av et flunke nytt fabrikkanlegg.

Forventninger

Ifølge Gorm Rævmann er tilbakemeldingene fra fiskerne gode. Men de har ikke inngått noen faste leveringsavtaler om leveranser av hvitfisk.

- Jeg har stor forståelse for at fiskerne ikke vil binde seg. Men om vi kommer i gang satser vi på å konkurrere om råstoffet på lik linje med andre, sier Rævmann.