For en ukes siden kunne vi melde til våre lesere at nemnda har nå måttet betale for sekretariats-funksjonen som Fiskeridirektoratet utfører. Dermed har de hatt penger til å avholde ett fysisk møte i år. De hadde heller ikke penger til å delta på reguleringsmøtet.

Nå har Fiskeridirektoratet snudd.

- Vi utfører sekretariatsarbeidet for Fjordfiskenemnda og dekker alle kostnader ved det. Ingen grunn til tvil, fastslår regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratets region nord til nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

Trond Einar Karlsen er oppgitt over hvordan situasjonen har blitt i år.

- Det eksisterer åpenbart en oppfatning om at vi i Fjordfiskenemnda tar avgjørelser om ting som får konsekvenser for næringen. Det gjør vi ikke. Vi gir råd. Og hvis eksempelvis fiskeriministeren følger disse rådene så er det kanskje gode råd, men avgjørelsen er det altså ikke vi som tar. Vårt ansvar blir dermed at rådene er best mulig begrunnet og fattet på et faglig solid grunnlag. Derfor er det vi ønsker å treffe fagfolk som havforskerne, og derfor ønsker vi en best mulig utredning av ting vi skal ta opp på møtene. Den linjen ønsker vi å følge videre, og for neste år står flere viktige saker på programmet for Fjordfiskenemnda, forteller Karlsen til samme nettsted.