Etter at Stortinget vedtok at alle fiskerne i Finnmark skal kunne fiske krabbe i det kvoteregulerte fiske i Øst-Finnmark i 2021, blir regelverket kraftig lagt om.

– Stor usikkerhet blant fiskerne

Til tross for dette så står ennå prinsippet om at de som er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske, skal ha en førsterett i å beskatte krabben.

– Det er stor usikkerhet blant fiskerne om hvordan de nye reglene i fiske etter kongekrabbe kommer til å bli, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) om grunnen til at Sametinget og Bivdu arrangerer et dialogmøte. En annen grunn for dette møtet er at Fiskeridirektoratet for første gang ikke arrangerer et slik møte.

Bivdu er en fiskeriorganisasjon som tidligere har jobbet med sjølaksefiske under navnet Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening (TOS). Organisasjonen har nå som mål å jobbe med all marin fisk, og tar sikte på å synliggjøre samers og andre kyst- og fjordfolks rett til fiske i sine områder.

Møtet streames

Hovedtema for møtet er bestandssituasjon, kvoteanbefaling, markedssituasjon og reguleringsforslag.

– Jeg håper at alle som kan deltar på møtet i Vadsø, eller ser på streaminga av møtet, for nå er vi interessert i å høre hva fiskerne, befolkningen og forvaltningen mener om hvordan vi i Finnmark skal forvalte kongekrabben som en ressurs i Finnmark, sier Muotka.

Møtet holdes i fylkestingssalen i Vadsø den 30. oktober kl. 9.30-13.00, og vil streames på Sametingets nett-TV.