Det ble satt inn miniubåt i søket, en aksjon som blir bekostet av politiet og Fiskarlaget.

Kjell Johansen har vært savnet siden 2. november. Det har vært gjort omfattende søk etter den 63 år gamle fiskeren etter at sjarken hans ble funnet drivende tom.

I ettertid har det vært drevet en omfattende letevirksomhet i området, i regi av Hovedredningssentralen, med bistand både fra lokale fiskefartøy, fly, lokalbefolkningen, politi og Kystvakt.

Det gjennomføres nå en aksjon i regi av politiet med bruk av en miniubåt. Politiet legger opp til et søk i inntil to dager, der politiet og Norges Fiskarlag sammen skal dele på kostandene til letingen.

Generalsekretær Jan Skjærvø opplyser til fiskarlaget.no, at Norges Fiskarlag sammen med Nordland Fylkes Fiskarlag går inn og dekker kostnadene til en dags leting med en undervannsfarkost.

Skjærvø sier det har vært flott å se alle de som har mobilisert ressurser, både offentlig og private i letingen så langt, selv om dette ikke har gitt resultat.

-Vi håper nå at den savnede fiskeren skal bli funnet, sier Skjærvø.

-Mandag ble miniubåten satt inn i søket og letingen fortsetter også tirsdag etter at bidraget fra Norges Fiskarlag, sammen med det lokale Fiskarlaget i Nordland kom på plass, opplyser Jan Skjærvø.