De har i gjennomsnitt oppnådd 93,19 kroner/kg denne høsten. Det er langt mer enn i fjor og mer enn halvparten av de som har kvote i denne fangsten er ferdige for denne gangen.

258 tonn var levert i denne sesongen med vekt over 3,2 kilo. Dette er tall fra 9.9, offentliggjort på Råfisklagets nettsider.

Krabbe fra 2,2 – 3,2 kg utgjorde 245 tonn, mens kongekrabbe i størrelsen 1,6 – 2,2 drøyt 24 tonn.

Verdien fra fangsten av kongekrabbe har dermed kommet opp i nærmere 50 millioner kroner.

- Meget gode fangstresultater og rekordhøyt prisnivå de første 5 ukene av sesongen, er konklusjonen så langt. 310 båter har levert fangst og over halvparten av kvota er allerede oppfisket.

Kvoteåret startet 1. aug 2014 og kvoten er på 1000 tonn. Av dette er 528 tonn fanget.