Før påske var det nærmest kul på havet helt inn med land. Nå står torsken ikke like tett inne i fjordene. Men det betyr ikke at torskefisket er gjort. På de tradisjonelle fiskefeltene langs Finnmarkskysten er det fortsatt bare å håve inn.

Stor aktivitet

Svært mange har gjort seg ferdig med årets torskekvoter. Likevel forventes det et bra trykk helt nord, og mange juksabåter har meldt sin ankomst. Og de som er ferdig med torsken, er nå i ferd med å legge om til hysefiske. Derfor regner kjøperne i Finnmark med en relativ stor aktivitet fram mot sommeren.

Med torsk lett tilgjengelig, blir det i tillegg stor aktivitet blant fritidsfiskerne.

- Men vi har vel ett sjøvær igjen, så er kvoten tatt, sier Freddy Nilsen som ror med garnbåten «Persholm».

Han regner derfor med lang sommerferie i år.