Kvoteenheten for kystgruppens maksimalkvote i EU-sonen økes fra 4,1 tonn til 6 tonn fra og med 26. mai 2015.