– Dette er en gledens dag for hele det norske folk, og vi ser fram til å gi innspill til en nasjonal handlingsplan mot drukning, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet.

Helhetlig nasjonal innsats

Herlofson mener det er viktig å få til en mer samlet og helhetlig nasjonal innsats mot drukningsulykker, og økt bevissthet rundt drukningsforebygging.

– Det er bra at regjeringen har lyttet til Redningsselskapet og setter i gang arbeidet med å få ned de dystre drukningstallene. Nå kreves det umiddelbar handling, sier hun.

60 personer har druknet

60 personer har omkommet i drukningsulykker i Norge så langt i år. 54 fram til 31. juli, og 6 så langt i august. Det viser foreløpige tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Nullvisjonen skal følges opp med en handlingsplan, som fiskeri- og havministeren vil be om innspill til fra både offentlige og private aktører, deriblant Redningsselskapet.

– Det er gledelig med en regjering som har lyttet til våre innspill, og at det kommer både en nullvisjon for alle drukningsulykker og en handlingsplan vi selv får være med å utforme. Likevel, det haster, og vi forventer at vi ser spor av dette i statsbudsjettet for 2024, sier Siv Jensen, daglig leder av organisasjonen Flyte.

– Vi må få til en samlet nasjonal innsats mot drukningsulykker og økt bevissthet om forebygging. Det er mange flinke aktører som gjør mye bra arbeid på dette feltet, og jeg ser frem til å få gode innspill i det videre arbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.