- Vi ber om en værbøye av samme type som er utenfor Skrova, hvor vi til en hver tid kan gå inn på via Internett, og få både vindretning og bølgehøyde. Denne ønsker vi plassert utenfor skjærene på Flesan utenfor Anda fyr. Da vil vi kunne registrere noraustavær, samt været så langt ned på havet at vi får et korrekt bilde av forholdene, også når vinden står av land, skriver landsstyremedlem i Norges Kystfiskarlag, Johnny Johnsen til Kystverket i Nordland.

Bakgrunnen for anmodningen er tidvis store avvik mellom meldt vær og faktisk vær i området.

- Dette medfører store vanskeligheter for fiskeflåten med tap av sjøvær når det meldes kuling og storm og blir stilla og godt vær. Og motsatt utsettes vi for stor risiko når det meldes godt vær og blir stor, skriver Johnsen.