Fiskebåt er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har avklart at det er lasteromsvolum som kan benyttes til føring av fangst, som skal medregnes når kystfartøys lasteromsvolum på 500 kubikk beregnes.

Fiskebåt ba om en presisering av regelverket fordi det er forskjellig oppfatning ved Fiskeridirektoratets regionkontorer om hvilke tanker/rom som skal medregnes. Fiskebåt noterer seg at også opposisjonen på Stortinget har etterlyst likebehandling av næringsaktørene.

Forskjellsbehandlingen av næringsaktørene skaper en uholdbar situasjon som gir rederiene ulike forutsetninger for lønnsom drift.

- Avklaringen av hvilke rom/eller tanker som skal inngå i lasteromsvolumet på 500 kubikk, er positivt for næringsaktørene som likebehandles. Det er også positivt for miljøet, for kvalitet og helårige leveranser til norsk sjømatindustri. Videre vil endringen legge til rette for en nødvendig fornying av fiskeflåten og en fremtidsrettet fartøyutforming med bedre og sikrere arbeidsforhold for fiskerne, samt økt verdiskapning og lønnsomhet, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.